Regulamin tablicy ogłoszeń OTUR

Tablica ogłoszeń powstała dla dobra użytkowników portalu, a zatem Otur.pl wierzy i ufa, że będzie ona służyła ogółowi internautów w pozytywnych zamiarach. Chcemy jednak utrzymać porządek i usługę na wysokim poziomie, dlatego powstał niniejszy regulamin.

 

1. Redakcja Otur.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Za treść ogłoszeń, jak również za prawa autorskie do zdjęć i grafik użytych w ogłoszeniu całkowitą odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

2. Ogłoszenie na tablicy może opublikować każdy użytkownik portalu. O fakcie dodania ogłoszenia użytkownik zostanie powiadomiony listownie na adres e-mail, który podał podczas rejestracji.

3. Ogłoszenia zwykłe mogą być związane z działalnością firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą branży turystycznej.

4. Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne, do końca roku 2023

5. Otur.pl zastrzega prawo do usunięcia ogłoszenia w następujących przypadkach:

a) ogłoszenie zawiera nieprawdziwe dane,
b) ogłoszenie publikowane jest wielokrotnie przez tę samą osobę (podmiot), bez znacznej zmiany treści,
c) ogłoszenie jest kasowane i publikowane na nowo w krótkim okresie czasu,
d) ogłoszenie zawiera jedynie odnośnik do zewnętrznego serwisu, w którym podane są szczegóły oferty,
e) ogłoszenie zawiera niekompletne dane (brakuje opisu sprzedawanej rzeczy, wiarygodnego kontaktu, itp.),
f) ogłoszenie publikowane jest w nieprawidłowych kategoriach,
g) ogłoszenie jest sprzeczne z prawem polskim i/lub międzynarodowym,
h) ogłoszenie zawiera treści lub grafiki o charakterze rasistowskim, faszystowskim, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści i grafiki uznane powszechnie za naganne moralnie, wulgarne oraz naruszające zasady netykiety,
i) ogłoszenie publikowane jest w bezpłatnej kategorii Różne – Różności, podczas, gdy charakterystyka oferowanego przedmiotu pozwala na dopasowanie go do innej, płatnej kategorii.

6. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przyjęcia własnych kryteriów oceny wyżej wymienionych przypadków. Decyzja Redakcji o skasowaniu ogłoszenia jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

7. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń nie związanych z branża turystyczna

8. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi co do funkcjonowania tablicy ogłoszeń, a także opublikowanych ogłoszeń można zgłaszać do Redakcji portalu.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Redakcji portalu. Redakcja zastrzega prawo do zmiany regulaminu.